Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten op maandag 26 april om 9.00 uur. Vanaf dan zullen de formulieren beschikbaar zijn.

Inschrijven in het derde tot en met het zevende jaar.

Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 voor een studierichting van het 3e tot en met het 7e jaar? Vanaf 26 april om 9u kan dit via het online formulier op deze website.
Door de huidige situatie en maatregelen omtrent het COVID-19 virus, werken de scholen van het Stedelijk Lyceum dit jaar met een online inschrijvingssysteem voor alle studierichtingen vanaf het 2e jaar van de 1e graad.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Vanaf maandag 26 april om 9.00u kan je op de website van ieder Stedelijk Lyceum een formulier invullen.
Dit online formulier is de enige manier om je in te schrijven.

Kan ik ook naar de school komen of bellen om mij in te schrijven?

Alle inschrijvingen gebeuren online.

Wanneer het voor jou niet mogelijk is om dit online formulier in te vullen kan je contact opnemen met de school.
Telefonisch of tijdens een ontmoeting zal een medewerker samen met jou dit online formulier invullen. Je komt in dezelfde lijst terecht als mensen die zelf het formulier invullen.

Ben ik dan meteen ingeschreven?

Nee, na het insturen van het formulier krijg je een bevestiging dat de vraag tot inschrijving goed is ontvangen.
De school verwerkt alle vragen op een chronologische manier. Binnen de 4 werkdagen ontvang je van de school een e-mail met een mededeling van inschrijving of met de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Mededeling van inschrijving?

Wanneer er een plek is op de school, in de door jou gekozen studierichting, ontvang je een mededeling van inschrijving.
Vervolgens zal je door de school gecontacteerd worden om de inschrijving af te ronden.
Een inschrijving is ook altijd onder voorbehoud dat je op het einde van dit schooljaar een studiebewijs haalt, dat toegang heeft tot de studierichting waarvoor je je inschrijft.

Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving ontvang je wanneer alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Je komt wel terecht op een wachtlijst en je wordt gecontacteerd wanneer er plaatsen beschikbaar komen.

 

Wil je meer informatie over Stedelijk Lyceum Cadix?

Dan kan je altijd contact opnemen met de school via cadix@stedelijklyceum.be of 03 432 70 00.

 

 

Welke documenten hebben we bij afronding van de inschrijving nodig?

  • je identiteitskaart
  • Getuigschrift basisonderwijs, rapport, bewijs of attest van vorige leerjaar om in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs en/of rapport van het vorig schooljaar om in te schrijven in het volgende leerjaar.
  • Andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie

Voor leerlingen uit Nederland

  • een uittreksel uit het persoonsregister
  • diploma
  • het rapport met de vermelding bevorderd/niet bevorderd
  • voor leerlingen die uit het basisonderwijs komen: rapport groep 8 + CITO-eindtoets
  • andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie