Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Inschrijvingen

Inschrijven in het Stedelijk Lyceum Cadix

Omwille van de coronamaatregelen hebben we de inschrijvingen moeten aanpassen. De inschrijvingen starten daarom pas maandag 25 mei en moeten in eerste instantie digitaal gebeuren. Dat heeft de overheid beslist om wachtrijen voor de scholen te vermijden. 

Inschrijven kan 

 • vanaf 25 mei 2020 tot en met 3 juli 2020
 • vanaf 24 augustus 2020 

De digitale vraag tot inschrijving geldt nog niet als bewijs van inschrijving. De schoolt neemt binnen de 4 kalenderdagen contact met u op om u te laten weten of uw kind is ingeschreven, dan wel op de wachtlijst is opgenomen. Als de inschrijving gerealiseerd is, wordt u door een medewerker telefonisch gecontacteerd om het dossier te vervolledigen. Een inschrijving is ook altijd onder voorbehoud dat de leerling op het einde van dit schooljaar een studiebewijs haalt, dat toegang heeft tot de studierichting waarvoor het inschrijft. 

Welke documenten hebben we bij afronding van de inschrijving nodig?

 • je identiteitskaart
 • Getuigschrift basisonderwijs, rapport, bewijs of attest van vorige leerjaar om in te schrijven in het eerste middelbaar.
 • Een studiebewijs en/of rapport van het vorig schooljaar om in te schrijven in het volgende leerjaar.
 • Andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie

Voor leerlingen uit Nederland

 • een uittreksel uit het persoonsregister
 • diploma
 • het rapport met de vermelding bevorderd/niet bevorderd
 • voor leerlingen die uit het basisonderwijs komen: rapport groep 8 + CITO-eindtoets
 • andere: bv attest van dyslexie, dyscalculie