Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Audiovisuele Vorming

Over deze studierichting

2e graad - kso
3e graad - kso

Deze studierichting combineert kunst met techniek (digitale video opnamen, digitale montage). Je kunt namelijk je ideeën niet in beelden omzetten zonder de technische vaardigheden. Je moet goed kunnen samenwerken. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijkheidsvorming.

Wie voor onze afdeling kiest:

  • Is geïnteresseerd in de wereld van media,  kunst en de cultuur.  Films, tentoonstellingen, hedendaagse kunst, literatuur, …schrikken je niet af.  
  • Bekijkt techniek als een uitdaging, we hebben een basis aan techniek nodig om ons inhoudelijk en artistiek uit te drukken.
  • Is bereid om samen te werken; een audiovisueel werk wordt in groep gemaakt.  
  • Kan zelfstandig werken; er wordt verwacht dat je ook buiten de schoolmuren aan je praktijkopdrachten werkt.  Je zal in de loop van de opleiding, stap voor stap begeleid worden, om zelf meer verantwoordelijkheid op te nemen.    
  • Engageert zich ook voor buitenschoolse, vak- en afdelingsoverschrijdende opdrachten en voor zijn geïntegreerde eindproef waarin je bewijst klaar te zijn voor het hoger onderwijs. 
  • Kan om met feedback; een artistiek audiovisueel werk kan alleen maar groeien en beter worden door open te staan voor feedback en zelfkritisch te leren denken.
  • Weet dat naast de praktijkvakken ook de algemene vakken integraal deel uitmaken van de opleiding.

Zo kan je na de opleiding nog alle richtingen uit.

2e graad:

In de tweede graad krijg je een eerste kennismaking met de audiovisuele media. Je leert op een speelse manier de mogelijkheden van camera, klank en montage te gebruiken. We bespreken het ontstaan van de film, onderzoeken de filmgenres en gaan dieper in op de verschillende beeldaspecten. Er wordt geëxperimenteerd met allerlei technieken om beelden te maken, zowel met als zonder camera.

3e graad:

Basis:

In de videoateliers, fictie en non fictie, leer je kortfims, interviews, documentaires en animaties maken. Daarnaast krijg je een technische vorming in het vak videotechnieken (camera, licht, klank, montage en multimedia).       

Uitbreiding:

Optie videotechniek en multimedia:

In deze optie krijg je extra videotechniek en multimedia. Je leert om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van de ‘techniek’, zowel de specifieke audiovisuele techniek als de meer algemene techniek die we elke dag gebruiken en die dus ook in een audiovisuele productie een belangrijke rol kan spelen.  In multimedia wordt er dieper ingegaan op toepassingen die ondersteuning bieden bij het maken van audiovisueel werk; beeldbewerking, montage, animatie, klankdecors en grafische toepassingen komen aan bod.

Optie mixed media:

In deze optie krijg je het vak mixed media. In het vak mixed media worden artistieke disciplines video, fotografie, beeldende vorming, architectuur,…) met elkaar gecombineerd. Het eindresultaat kan, afhankelijk van je eigen interesses, alle richtingen uitgaan: videokunst, installaties, locatieprojecten,…