Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Drukvoorbereiden

Over deze studierichting

3e graad - bso

In deze praktijkgerichte opleiding krijg je weinig algemene vakken.
Je leert:

  • beelden, illustraties en tekst met de computer en professionele grafische software bewerken, zodat deze klaar zijn om gedrukt te worden.
  • tekeningen en ontwerpen die je zelf gemaakt hebt, vormgeven op de computer.
  • teksten, beelden en illustraties inscannen en in een opmaakprogramma samenvoegen tot een opgemaakte pagina; deze pagina’s worden op hun beurt samengevoegd en belicht op film.
  • kleurproeven controleren, eventuele fouten verbeteren, lay-out verzorgen
  • over typografie (lettersoorten, tekstschikking), kleuren, licht.

Op het einde van de derde graad kan je enkelvoudig drukwerk en pagina’s voor recto verso werk voorbereiden, voor meerkleurendruk in de offsettechniek en voor uitvoer via print. Je kan ook drukvormen maken van de pagina’s uit de drukvoorbereiding.

Wat?grafische foto

  • Vertrouwd raken met de technieken van lay-out, drukvoorbereiding via o.a. photoshop – indesign,illustrator, montage en kopie.
  • Vertrouwd raken met de technieken van zeefdruk, typodrukken en offsetdrukken.
  • Vertrouwd raken met de technieken van snijden, vouwen, vergaren, nieten en lijmen.
  • Vertrouwd raken met en opvolgen van digitale evolutie

Onze aanpak

Binnen drukvoorbereiding en drukken en afwerken kunnen leerlingen hun grafische talenten ontdekken en ontwikkelen. We maken kennis met de verschillende componenten van het beroep en de sector. 

Bij drukvoorbereiding of prepress zorgen we ervoor dat aangeleverde ontwerpen (beelden, illustraties, tekst) druk-klaar gemaakt worden met de daarvoor benodigde software. De afdeling ‘drukken en afwerken’ verwerkt dit alles tot de juiste drukvorm om te drukken en het gevraagde eindproduct af te leveren.

Wij streven ernaar om leerlingen een opleiding te bieden die hen voorbereidt op de eisen van een steeds evoluerende arbeidsmarkt. We bereiden hen zo voor op levenslang leren. Hierbij zetten we in op een nauwe samenwerking tussen drukvoorbereiding en drukken met oog voor nieuwe technieken en toestellen. Deze samenwerking is mogelijk door investeringen in professionalisering en infrastructuur.

Het is belangrijk dat leerlingen een bewuste keuze maken met oog voor kwaliteit en liefde voor het vak. Daarom worden leerlingen opgeleid door gepassioneerde leerkrachten met een uitgebreide technische en vakkennis. Leerkrachten en leerlingen werken samen aan uitdagende opdrachten. Ze krijgen de kans om zowel binnen als buiten de schoolmuren praktijkervaring op te doen door projecten met externe partners (VDAB, bedrijven,...) waar de nadruk wordt gelegd op het zelfstandig realiseren van een ontwerp tot een afgewerkt product waarbij zowel aandacht wordt besteed aan productiviteit als aan kwaliteit.

We trachten op deze manier leerlingen op te leiden die probleemoplossend en technisch kunnen denken, stressbestendig en multi-inzetbaar op de arbeidsmarkt zijn.