Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Fotografie

Over deze studierichting

2e graad - tso
3e graad - tso

Deze opleiding is een evenwichtig samengaan van algemene vorming en de opleiding tot fotograaf. Je leert werken met verschillende toestellen en belichtingsapparatuur. Je werkt samen met de bedrijfswereld, culturele instellingen en beroepsfotografen. Zowel digitale als analoge fotografie komen aan bod. Afhankelijk van het advies van de leerkrachten is het mogelijk dat je meer of minder praktijklessen krijgt.

Wat?fotografie foto

  • Evenwichtig samengaan van een pakket algemene vorming met een professionele opleiding tot fotograaf
  • Werken met verschillende fototoestellen en belichtingsapparatuur in wisselende omstandigheden
  • Basistechnieken fotografie in de 2de graad fotografie
  • Toepassingen in reportage-, pers-, mode-, portret-, industrie- en reclamefotografie in de 3de graad
  • Steeds meer nadruk op de digitale fotografie en de bewerking ervan
  • Inhaalcursus voor leerlingen die instromen in de 3de graad
  • Samenwerking met bedrijven, culturele instellingen en beroepsfotografen

Onze aanpak

De opleiding Fotografie is een studierichting uit het technisch secundair onderwijs met een sterk kunstzinnige klemtoon. Leerlingen kunnen zich ontplooien tot creatieve individuen met behoud van hun eigen(zinnig)heid.

We bereiden voor op doorstroming naar het hoger onderwijs.

Je leert fotografische technieken toepassen en fotografische materialen gebruiken. Daarnaast leer je een eigen fotografische visie ontwikkelen. Zelfstandige opdrachten, multidisciplinair samenwerken en je blik verruimen geven je de juiste tools om later te kunnen blijven leren in een branche die in een snel tempo verandert.

In de tweede graad (derde en vierde leerjaar) word je sterk begeleid door de leerkrachten. Vanaf de derde graad (vijfde en zesde leerjaar) werken we samen aan je zelfstandigheid en de overstap naar het hoger onderwijs.

De 2e graad

In de tweede graad krijg je een polyvalente en gevarieerde opleiding in fotografische en beeldende basistechnieken. Op een speelse manier leer je de basisvaardigheden van het (trage) analoge en het (snellere) digitale fotograferen. Alle creatieve en technische aspecten van de fotografie worden behandeld. Je leert ook beeld en tekst in een lay-out brengen.

Een fotograaf moet verschillende werelden leren opmerken en op een eigen manier weergeven. Hiervoor gaan we vaak op zeer uiteenlopende locaties fotograferen.

Je resultaten verwerk je naar een toonmoment. Hier leer je dat ook nauwkeurig werken en zorgzaam presenteren een onderdeel van je opleiding zijn.

De 3e graad

Instappen in de 3de graad fotografie vanuit een andere opleiding is perfect mogelijk.

Je leert zelfstandig werken en opdrachten goed voorbereiden. Via bronnenonderzoek doe je inspiratie op en zoek je een eigen invalshoek. Je leert je eigen keuzes verantwoorden en communiceert in vakterminologie over je werk.

Je verstevigt je technische bagage door te werken met verschillende fototoestellen en verlichtingsapparatuur. Specifieke fotografische technieken worden inzichtelijk toegepast in portret-, mode-, reportage-, pers-, industrie- en reclameopdrachten. Dit maakt het mogelijk de onderwerpen persoonlijk en creatief in beeld te brengen. We bezoeken beurzen waar je kennis maakt met de laatste fotografische ontwikkelingen.

Je maakt kennis met de verschillende stromingen binnen de fotografiegeschiedenis en de hedendaagse fotografie. Je ontwikkelt een sterke interesse in beeldcultuur, leert anders kijken en een eigen stijl ontwikkelen.