Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Schilderen en Decoratie

Over deze studierichting

3e graad - bso

 

In de derde graad leer je:

  • oude verflagen verwijderen, muren ontstoffen, gevels en interieurs schilderen, wand- en vloerbekleding aanbrengen, glas plaatsen, behangen, garneren en stofferen.
  • hout- en marmerimitatie aanbrengen, patineren
  • borstel, rol of spuitpistool vlot hanteren.
  • over tapijt, kurk, vinyl of linoleum.
  • onder begeleiding opdrachten begrijpen en volgens de regels van de kunst uitvoeren en afwerken.
  • het voorbereiden en beschermen, en het milieubewust omgaan, met materialen.
  • rekening houden met het kostenplaatje.

Je oefent in de praktijklessen en tijdens je stage niet alleen de verschillende technieken in maar je gebruikt ook je creativiteit en ontwikkelt een ‘oog voor motieven, accenten, details’.

Wat?schilders

  • Vertrouwd geraken met de technieken en vaardigheden nodig om door te groeien tot een volwaardig schilder en/of behanger, plaatser van wand- en vloerbekleding.

Onze aanpak

In de studierichting schilder en decoratiewerken leiden we jongeren op die ambachtelijk en kwalitatief vakmanschap ontwikkelen. 

We bieden een uitgebreide waaier van gespecialiseerde decoratieve vaardigheden aan zoals behangen, schilderen, imitatietechnieken, speciale schildertechnieken en het plaatsen van soepele vloerbekledingen.  Deze deskundigheid houden onze leerkrachten geactualiseerd door zich regelmatig te bekwamen in nieuwe trends en materialen.

We stimuleren onze leerlingen om hun zin voor esthetiek en creativiteit te ontplooien. Het spreekt voor zich dat de kennis omtrent materialen, oppervlakken, producten, inrichting van de werkplaats, kortom, alles wat een schilder-decorateur moet kennen om zijn beroep te kunnen uitoefenen  gecombineerd wordt met een algemene ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheidszin hebben, dat ze zin voor initiatief aan de dag leggen en efficiënt en zorgvuldig te werk gaan wanneer de ze de studie hebben afgerond.

De opleiding organiseren we zo realistisch mogelijk.  Iedere jongere heeft zijn eigen werkplek in een open structuur.  Op die manier ontstaat er een krachtige leeromgeving met een stimulerende interactie tussen de verschillende leerjaren.

Door goed uitgebouwde contacten met verschillende bedrijven kunnen onze jongeren de competenties die ze in de loop van de opleiding eigen hebben gemaakt toetsen aan de praktijk tijdens hun stage. Het is een troef van de afdeling dat de jongeren ofwel werk hebben ofwel zelfstandig een bedrijf kunnen uitbouwen wanneer ze de school verlaten.

Om de realiteit van de werkvloer, de klantgerichte attitude van de leerlingen en de uitdaging van wederzijdse lerende beïnvloeding  verder aanbod te laten komen willen met mobile teams projectmatig werken.

Om het creatieve accent van de decoratie te benadrukken en om versnippering van het aanbod te voorkomen willen we  workshops integreren, eventueel in samenwerking met externen.  

Verder willen we aan de hand van bedrijfsbezoeken duidelijk maken dat interesse in nieuwe technologieën en materialen en permanente professionalisering inherent zijn aan het beroep van schilder-decorateur.

 

 

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: