Stedelijk Lyceum Cadix

secundair onderwijs

Schoolreglement 2021-2022

Schooljaar 2021-2022

BELANGRIJK

Je kan enkel worden ingeschreven als je ouders (*) het schoolreglement voor het Stedelijk Secundair Onderwijs Antwerpen, met inbegrip van het pedagogisch project en het intern schoolreglement, hebben ondertekend voor akkoord.

Je verklaart je akkoord
- door bij inschrijving de leerlingenfiche te ondertekenen;
- door in de schoolagenda te verklaren en te ondertekenen dat het school- en afdelingsreglement gelezen en goedgekeurd werd.

Geen leefgemeenschap zonder leefregels ; geen schoolgemeenschap zonder schoolregels.