Latijn én project

Gedurende de eerste 8 weken krijgen alle leerlingen uit het eerste leerjaar 1,5 uur per week initiatie Latijn én  1,5 uur per week project.

Na 8 weken kunnen leerlingen zélf of samen met hun ouders een bewuste keuze maken voor Latijn of project.

De leerkracht Latijn, Ellen van Neyghem, koppelt deze taal aan de 21ste eeuw en blaast met actieve werkvormen de Romeinse leefwereld nieuw leven in!

Bij project in 1A wordt er gewerkt rond beroepsvelden in volgende projecten:

Talen & cultuur
Maatschappij & welzijn
Wetenschap & Techniek
Kunst design & media

Schematisch ziet dat er zo uit: