Latijn-Moderne Talen

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze derde graad bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en moderne talen.
Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht.
Moderne talen nemen ook een belangrijke plaats in. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen)
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen)
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Op SL Durlet

In de 3e graad wordt de cultuurcomponent binnen Latijn nog belangrijker. Via de authentieke teksten van enkele beroemde Romeinse auteurs, zoals Vergilius, Plinius, Cicero, Seneca, Tacitus en Catullus, bestudeer je hoe de Romeinen de wereld zagen en welke invloed zij nu nog hebben op onze maatschappij. Latijn brengt je in contact met poëtische en historische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Ook interessante thema’s zoals filosofie en Romeins Recht komen in de 3e graad aan bod.
Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.