Latijn-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze studierichting focust op Latijn en Wiskunde en bereid je voor op hogere studies (doorstroomgerichte finaliteit).
De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid, er zijn geen beperkingen. 

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

In de derde graad kan je 6u Wiskunde – via het complementair gedeelte – nog uitbreiden tot 8u.
In deze studierichting bereik je een hoog niveau in wiskunde met een sterke basis in algemene en abstracte wiskunde. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

In deze richting neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Op SL Durlet

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en wiskunde. In de 3e graad wordt de cultuurcomponent binnen Latijn nog belangrijker. Via de authentieke teksten van enkele beroemde Romeinse auteurs, zoals Vergilius, Plinius, Cicero, Seneca, Tacitus en Catullus, bestudeer je hoe de Romeinen de wereld zagen en welke invloed zij nu nog hebben op onze maatschappij. Latijn brengt je in contact met poëtische en historische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Ook interessante thema’s zoals filosofie en Romeins Recht komen in de 3e graad aan bod.

Wanneer je voor Latijn-Wiskunde kiest, ligt de focus ook nog op wiskundige en wetenschappelijke aspecten. Je krijgt 6uur wiskunde en hebt ook nog wetenschappelijke vakken zoals biologie, fysica en chemie.

Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.