Stedelijk Lyceum Expo

secundair onderwijs

Stage in het zevende jaar Logistics

In het zevende jaar Logistics kan je in uiteenlopende bedrijven terecht komen en dit telkens voor twee dagen per week.
Deze stageperiode telt mee voor je werkervaring en kan je dan dus ook op je CV schrijven.

Dit is één van je mogelijke stageplaatsen: