Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

2A - Moderne talen & Wetenschappen

Expressie moderne talen:

Bovenop het uur P.O. en muziek krijgen leerlingen een 2de uur P.O. (beeldende vorming) en een extra uur muziek.

Daarnaast zijn er 2 uren ‘Expressie moderne talen’. Dat betekent een uitbreiding van de 3 moderne talen die leerlingen leren: Nederlands, Frans en Engels. Lezen, luisteren, kijken en spreken, dramatische expressie (spel), zingen, …

We verwachten van leerlingen die deze optie kiezen dat ze belangstelling hebben voor expressieve vakken, dat ze zin hebben om te werken aan een creatief product. Artistiek talent is niet de voorwaarde.

Op het getuigschrift heet deze optie ‘moderne-wetenschappen’.  Moderne komt van  moderne humaniora, de voormalige tegenhanger van ‘Latijnse humaniora’. Wetenschappen maken deel uit van het gemeenschappelijk gedeelte nl. biologie, fysica en wetenschappelijk werk.

Met een A-attest kunnen leerlingen in een 3de jaar kiezen voor humane wetenschappen, wetenschappen- wiskunde in Groenhout. In andere scholen bestaat ook de richting economie in de 2de graad.

Labo:

Deze optie is een andere variant van ‘moderne wetenschappen’. Leerlingen krijgen naast het gemeenschappelijk gedeelte ook 2u expressie-moderne talen, en 2 uur labo.

We verwachten van deze leerlingen dat ze belangstelling hebben voor wetenschappen. Nieuwsgierigheid en nauwgezetheid zijn belangrijke kwaliteiten.

In de 2de graad liggen alle keuzemogelijkheden weer open.