Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Klimaat

Leren is in de wereld zijn. Bij het ontstaan van de jongerenklimaatbeweging, namen enkele van onze kinderen mee het voortouw. In overleg zoeken we telkens naar een werkbare manier waarbij de kinderen hun stem kunnen laten horen in de wereld en waarbij de school haar taak kan blijven doen. Leren is tenslotte ‘eigen antwoorden geven’ (zie visie).  

Bij elke klimaatactie wordt duidelijk gecommuniceerd wat we van de kinderen en ouders verwachten.