Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Op maandag- en donderdagnamiddagen, wanneer er geen module of project is, organiseren we lesnamiddagen. Binnen die namiddagen is er tijd voor allerlei vakinhouden, maar proberen we ook jaaroverschrijdende  activiteiten te organiseren.

Zo is er in de eerste graad tijd voor verdiepend leren, worden er leesniveaugroepen Engels georganiseerd, en kunnen er andere vak- of jaaroverschrijdende initiatieven ontstaan afhankelijk van beschikbare leerkrachten.  

Tijdens die middagen is er ook meer tijd beschikbaar om een uitstap te maken naar een museum, een labo, een bedrijf…