Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Op maandag- en donderdagnamiddagen, wanneer er geen module of project is, organiseren we lesnamiddagen. Binnen die namiddagen is er tijd voor allerlei vakinhouden of bijsprong, maar proberen we ook jaaroverschrijdende activiteiten te organiseren.

Zo is er in de eerste graad tijd voor verdiepend leren, worden er leesniveaugroepen Engels georganiseerd, en kunnen er andere vak- of jaaroverschrijdende initiatieven ontstaan afhankelijk van beschikbare leerkrachten of organiseren we bijsprong die getrokken werd door de 6de jaars.

Tijdens die middagen is er ook meer tijd beschikbaar om een uitstap te maken naar een museum, een labo, een bedrijf…