Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Lessenrooster lineair

Hoe ziet het lineair geroosterde lessen tabel eruit? (tijdens corona)

Door corona moeten we ons allemaal aanpassen. In het begin van het schooljaar 2020-2021 besloten we 32 lestijden te verdelen over 4 schooldagen. Zo was er een dag minder circulatie van kinderen. De woensdagvoormiddag kunnen kinderen op adem komen, bijslapen of werken aan taken. Het lerarenteam vergadert op dat moment. Deze manier van werken toetsten we ook af met ouders.

Hoe ziet het lineair geroosterde lessen tabel eruit? 

Op Groenhout werken we in lesblokken van 100 minuten per vak. In de namiddag wisselen 2 vakken elkaar af. Op maandag en donderdagnamiddag wisselen lesnamiddagen en modules* elkaar af. 

*telkens een periode van 3 weken