Latijn-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Latijn en wiskunde.
Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht.

In deze derde graad kan zes uur Wiskunde, via het complementair gedeelte, nog uitgebreid worden tot acht uur. Je krijgt wiskunde van een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.