Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

In Groenhout spreken we van project wanneer het onderwerp en de onderzoeksvragen bij
de start nog niet vastliggen. Kinderen en begeleiders starten het zoekproces zonder
voorgaande beperkingen.

Het eerste en het vijfde jaar kiezen in de loop van september een project.

Aan het kiezen van een project besteden we veel aandacht. De opstart is geen eenvoudig
proces en we nemen daar uitgebreid de tijd voor. Er moet veel ruimte gemaakt worden voor
overleg. In de aanloop naar de projectformulering bevragen leerlingen zich: Wat wil ik? Wat
houdt me bezig? Wat wil ik daarmee doen?... Een heel belangrijk kenmerk van een goed
project is de kansen die een onderwerp biedt om écht te ervaren in tegenstelling tot
consumeren.

In het begin is dit niet steeds vanzelfsprekend voor alle kinderen. Exploreren en beleven
geven gelukkig dikwijls aanleiding tot interessante leersituaties. Om goed te kunnen kiezen
blijkt het vaak nodig om vooraf een aantal verkennende activiteiten uit te voeren: een
interview afnemen, een fantasiereis maken, samen iets lezen of spelen,…

De kern van een project moet in eerste instantie zo dicht mogelijk blijven bij de
vertrekvragen van de kinderen. Wat willen wij als groep onderzoeken, meemaken, beter
begrijpen? Bovendien wordt bij elk project gezocht naar ‘historisch-geografisch-
maatschappelijke uitbreiding’: verbanden leggen in tijd, ruimte en waardenbeleving.

In oktober, tijdens de extra-murosweek voor de andere jaren, wordt een weekrooster
opgesteld, waarin ook tijd is voor daguitstappen, al dan niet in deelgroepjes. Gaandeweg
vergroot de dynamiek. Elk project brengt namelijk één of andere vorm van toonmoment
mee. Ook dat roept interessante kwesties op: met wie en hoe willen we delen wat we
hebben meegemaakt, geleerd, onderzocht, opgelost? Kinderen van het eerste jaar richten
zich meestal tot hun ouders of kinderen van een zesde klas basisonderwijs.
De voorbereiding van het toonmoment biedt leerkansen gaande van het monteren van
filmpjes over poëzie brengen, dansen, tot het installeren van een belevingsatelier voor
bezoekers of het rondleiden van ouders…

Kortom: project is geen gemakkelijke werkvorm, maar wel onvervangbaar in zijn
authenticiteit en zijn breedheid. Een unieke kans voor kinderen om kennis te integreren en
nieuwe vaardigheden te verwerven. Geleidelijk aan leren kinderen om samen te werken,
elkaar te waarderen, zich te verdiepen.
Een motiverende uitdaging voor jongeren én leraars, telkens weer.

De 5de jaars dansen Rosas