Het gebouw

Op 1 september 2015 opende het Stedelijk Onderwijs de gloednieuwe campus Hardenvoort vlakbij Park Spoor Noord. Het is nieuwe stek voor de stedelijke kleuter- en lagere school het Groene Eilandje en een nieuwe middelbare school: Stedelijk Lyceum Hardenvoort.

Vanaf de kleuterklas worden hun talenten en interesses gezocht en geprikkeld. Wetenschappen, onderzoekend leren, techniek en wiskunde vormen een rode draad gedurende hun ganse schoolloopbaan. Daarin onderscheidt deze campus zich van andere scholen: jongeren worden er namelijk voorbereid op hogere studies die leiden naar jobs in Science, Technology, Engineering & Mathematics (de zogenaamde STEM-profielen). 

Innovatief ontwerp

Het architectenbureau Buro II & ARCHI+I bood een innovatieve oplossing voor de beperkte bouwoppervlakte. Er was immers niet voldoende plaats om alle speelplaatsen op het gelijkvloers te voorzien. Via een grote buitentrap gaan alle kinderen via hun eigen speelplaats hun school binnen. De speelplaatsen liggen op verschillende niveaus. 

Het ontwerp biedt mogelijkheden om vernieuwende onderwijsmethodes in te voeren. Zo zijn er werkplekken aan de buitenkant van de klassen voorzien waar leerlingen in alle rust in kleine groepjes aan eilandjes met een computer kunnen werken. Hierdoor komt er extra ruimte in de klassen zelf vrij. Dit biedt ook kansen om meer klasdoorbrekend en zelfstandig te werken.

In de middelbare school vind je verschillende leerlandschappen. In het fysica-leerlandschap zijn bijvoorbeeld op alle banken water en gas voorzien voor wetenschappelijke proeven. Het leerlandschap technieken voorziet aangepaste werktafels. Het leerlandschap talen en het leerlandschap biologie maken het mogelijk om creatief aan de slag te gaan met literatuur en biologie. Zo wordt ingezet op projectmatig onderwijs waar leerlingen competenties ontwikkelen door probleemoplossend te werken.
Naar boven.

Samenwerking tussen basis- en middelbare school

Het is een bewuste keuze om basisonderwijs en secundair onderwijs in één gebouw onder te brengen. Zo is er kruisbestuiving mogelijk tussen de schoolteams en wordt STEM-kennis gedeeld. 
Naar boven.

Efficiënter ruimtegebruik

Het secretariaat, de kantoor- en bespreekruimtes en werkplekken in de gangen kunnen door beide schoolteams gebruikt worden. Er is een ruimte voor nieuwe media met leerpleinen. Hier werken leerlingen van de lagere en middelbare school samen. In een grote ontmoetingsruimte kunnen zij elkaar eveneens treffen. Tot slot worden ook de refter, een educatieve keuken, een medialokaal en 2 hypermoderne sportzalen gemeenschappelijk gebruikt.
Naar boven.

bovenspeelplaats ontmoetingsruimte

gang bovenspeelplaats2 turnzaal

klaslokaal fysica