Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

Je krijgt een ruime basisvorming van 28 uur algemene vakken aangevuld met vier uur keuzevakken.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Naast die ruime basisvorming volg je vier uur Verkennende Projecten, waarin je samen met je leerkracht verschillende beroepenvelden en interessedomeinen verkent. De focus ligt op cultuur, media, design, literatuur en kunst. Daarnaast krijg je een introductie Latijn. Zo kan je een doordachte studiekeuze maken in de tweede en derde graad.

Na de A-stroom kan je een studierichting in aso, bso, tso of kso kiezen.

Alle algemene vakken zijn doordrongen van STEM, dat staat voor science, technology, engineering en mathematics.
Meer info over STEM vind je hier.