Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Brede school

Doelstellingen van het project

Met dit Brede School project willen we aan onze leerlingen een sterk kader bieden waarbinnen ze hun talenten actief kunnen ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en inzetten. De deelprojecten situeren zich in verschillende domeinen: kunst en cultuur, sociale dienstverlening, goede doel, vrije tijdsbeleving, ...

Het is onze bedoeling onze leerlingen, via actieve zelfontplooiing en ondersteunde participatie aan het maatschappelijk gebeuren, een stevige basis te bieden voor een geslaagde integratie in en deelname aan de maatschappij.

Uiteraard wordt er voor deze projecten steeds uitgebreid samengewerkt met verschillende partners. In het kader van het didactisch en educatief project van Marco Polo zijn levenslang, levensbreed, levensecht en levensgericht leren fundamentele begrippen.

Deelprojecten

Vier actoren spelen een rol in het opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van de leerling. Voor elk van hen werden deelprojecten voorzien. Enkele voorbeelden:

Ouders en gezin:

 • Mini opleiding Nederlands (3uur) voor Nederlandsonkundige moeders.
 • Klusjesatelier voor vaders die hun know how delen met ons en op die manier ook actief deel te nemen aan het schoolgebeuren van hun kinderen.
 • Ouderparticipatie: op diverse vlakken wordt er naar gestreefd de ouders meer te betrekken bij de werking van de school.

School:

 • aangepaste leer- en evaluatiemethodes

Vrije tijd en vrienden:

 • XS: project rond vrije tijd, beweging en gezonde voeding:
 • Tijdens de pauzes sportieve activiteiten zoals pingpong.
 • Wekelijks de gezonde donderdag met fruit, verse soep, ...
 • Jaarlijks de sportdag voor de ganse school tijdens integratieweek.
 • Vrije tijdsdag: alle leerlingen nemen deel aan 2 activiteiten uit het ruime aanbod van zowel sportieve als creatieve en culturele items.
 • Op woensdagsnamiddag worden op school vrije tijdsactiviteiten aangeboden. Elke week een andere: vb. bellydance, capoeira, zaalvoetbal, computerdance, toneel,...

Buurt en maatschappij

 • Kleuterwerking : kleding maken, soepbedeling, voorleesproject, ...
 • Soepbedeling : voor daklozen en kansarmen
 • Marco Polo doet goed : PAV-project ten voordele van SOS kinderdorpen
 • Bejaardenwerking: samenwerking met enkele RVT's uit de buurt: ontwikkelen van spelletjeskoffers, boodschappenservice, koffiekransjes, hulp bij uitstappen met bejaarden, ...
 • Mytylproject: een culturele samenwerking tussen de basisschool De Brem, SIBSO Mytyl (een school voor mindervalide jongeren) en diverse afdelingen van Marco Polo