Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen een beroep doen op het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen voor informatie, ondersteuning en begeleiding.

Het CLB is op de volgende domeinen actief:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

In de CLB-werking staat de leerling centraal. De CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, wat discretie verzekert.

Elke school werkt samen met een CLB-team, dat uit medewerkers van verschillende disciplines bestaat. Dit team ondersteunt de leerlingen, ouders en de school in de zoektocht naar de beste aanpak voor en ondersteuning van elke leerling.

Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Veel aandacht gaat uit naar die leerlingen die zich, om welke reden dan ook, in een leerbedreigde situatie bevinden.
In samenspraak met het schoolteam gaat extra aandacht naar de begeleiding van de overstap naar een ander onderwijsniveau of naar een andere onderwijsvorm.

Binnen de preventieve gezondheidszorg heeft het CLB de opdracht om de gezondheid, groei en ontwikkeling van elke leerling op te volgen en te bevorderen. Om dit te realiseren worden er onder meer verplichte medische onderzoeken georganiseerd. Er is bovendien een aanbod van belangrijke inentingen.

Ook voor de begeleiding bij ernstige spijbelproblemen werkt het CLB samen met de school.

Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. U kan het CLB ook via de school contacteren. De CLB-dienstverlening is gratis.

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen (SCLBA) - www.stedelijkonderwijs.be/CLB
Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
Tel. 03 206 13 11

Uiteraard kan je ook binnen de school terecht voor een hulp- of andere vraag; wend je daarvoor tot de leerlingbegeleiding.