Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Missie

Stedelijk Lyceum Lakbors is een Stedelijke Secundaire school behorend tot scholengemeenschap Noord. De school wil haar leerlingen professioneel opleiden en begeleiden, wil haar leerlingen opvoeden tot rechtvaardige, zelfstandige en kritische wereldburgers, voert pluralisme, respect, verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel, helpt kennis, vaardigheden en kwaliteiten van haar leerlingen maximaal ontwikkelen, brengt hun positieve leer- en gedragshouding bij, werkt aan een maximale deelname van alle schoolbetrokkenen.

Stedelijk Lyceum Lakbors wil in Antwerpen als grootstad een aantrekkingspunt en dynamische ontmoetingsplaats zijn voor jongeren en personeel.

De school wil continu verbeteren.