Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen.

In 1B krijg je 27 uur basisvorming (algemene vakken). Daarnaast is er 5 uur keuzegedeelte. Als je slaagt in 1B krijg je een getuigschrift van de lagere school. Daarmee kan je overstappen naar het eerste jaar van de A-stroom als je resultaten heel knap zijn. Je kan ook verder gaan naar het tweede leerjaar van de B-stroom (BVL).

1. Toelatingsvoorwaarden

(Met vrucht) het zesde leerjaar van het lager of bijzonder lager onderwijs gevolgd hebben of minstens 12 jaar zijn op 31 december van dit kalenderjaar.

2. Inhoud

Dit leerjaar is speciaal bestemd voor leerlingen die moeite hadden om de lagere school te doorlopen. Zij kunnen hier hun leerachterstand inlopen en daarna overgaan naar een 1e leerjaar A of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.