Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Decoratie-Haarzorg

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

In deze opleiding heb je een goed pakket algemene vakken en maak je kennis met de verschillende aspecten van Decoratie en Haarzorg. Je kan na de eerste graad nog een heel andere richting uitgaan in het bso.

1.Toelatingsvoorwaarden

(Met vrucht) Een eerste leerjaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

2.Inhoud

Door bestendig de mogelijkheden van de leerlingen te observeren, wordt getracht ze te helpen in hun keuze van beroepsrichting.
De leerlingen worden in contact gebracht met de werking van een kapsalon .

3. Overgangsmogelijkheden

Naar een eerste leerjaar van de tweede graad beroepssecundair onderwijs.

4. Studiebewijzen

Oriënteringsattest A, B of C, naargelang het behaalde resultaat. Getuigschrift van de eerste graad bij A- of B-attest.
Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift basisonderwijs (bij A- of B-attest) voor wie dit nog niet behaalde in het basisonderwijs of in 1B.