Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

2B - Decoratie-Kantoor en Verkoop

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

Heb je geen getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de B-stroom van de eerste graad.

In de B-stroom van het 2e jaar krijg je 20 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 10 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.

2B - Decoratie-Kantoor & Verkoop

Je wil kennis maken met de verschillende aspecten van Decoratie, Kantoor en Verkoop.

Je kan na de eerste graad nog een heel andere richting uitgaan in het bso.

1. Toelatingsvoorwaarden

(Met vrucht) een eerste leerjaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

2. Inhoud

Door het bestendig observeren van de mogelijkheden van de leerling wordt getracht te helpen in de keuze van de beroepsrichting.
Door de combinatie van beroepenvelden worden de leerlingen in contact gebracht met meer¬dere keuzemogelijkheden: kantoor, verkoop, plastische- en decoratietechnieken.