Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Frontdesk & Administration

Over deze studierichting

3e graad - bso

Meer gespecialiseerde opleiding tot kantoorbediende met specifieke uitwerking van tekstverwerking en gegevensbeheer. Tevens beheren deze leerlingen een zelfstandige minionderneming om alle facetten van de beroepspraktijk te leren kennen.

Dit vervolmakingsjaar sluit aan bij het zesde leerjaar beroeps Kantoor. De leerlingen verwerven alle competenties die een getuigschrift secundair opleveren, dat gelijkgesteld is met de derde graad TSO. 

1.Toelatingsvoorwaarden

Met vrucht een tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of technisch secundair onderwijs gevolgd hebben in hetzelfde studiegebied.

2.Inhoud

Meer gespecialiseerde opleiding tot kantoorbediende met specifieke uitwerking van tekstverwerking en gegevensbeheer. Tevens beheren deze leerlingen een zelfstandige minionderneming om alle facetten van de beroepspraktijk te leren kennen.

DE Handelsschool:
7BKG (3de lj, 3de gr. Kantooradministratie en Gegevensbeheer)