Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Handel

Over deze studierichting

2e graad - tso
3e graad - tso

In de tweede graad ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie en recht staat centraal. Je leert:

  • hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.
  • rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. 
  • ordelijk en nauwkeurig werken.
  • de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie.
  • financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer.
  • kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) post-behandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoop-formaliteiten.
  • het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren.
  • de verschillende klantentypes, de verkoopvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa.

2de graad TSO Handel

Opgelet: Vanaf schooljaar 2017-2018 kan je niet meer inschrijven voor het 3de jaar Handel in Stedelijk Lyceum Lakbors. Wil je toch nog Handel volgen in het 3de jaar? Kijk dan zeker even welke andere scholen van het Stedelijk Lyceum deze richting aanbieden.

Daar waar in de middenschool het "zelf werken" nog volledig onder begeleiding van de leerkracht gebeurde, wordt in de tweede graad meer aandacht besteed aan zelfstandig werken. In Deurne streven we in de tweede graad naar polyvalente, breed georiënteerde opleiding ter voorbereiding van de derde graad. In functie van de leerling bouwen we zo enthousiast verder aan de fundamenten van een mooie toekomst, beroepsgericht, (na de derde graad) of met het oog op verdere studies.

Voor de verdere groei of de ontplooïing van onze leerlingen verdelen we onze aandacht over drie pijlers. Uiteraard willen we hun vakkennis zo goed mogelijk aanscherpen, maar onze aandacht gaat evenzeer naar vaardigheden en attitudes: leren leren, plannen, afspraken nakomen - en dus op tijd komen -, respect en beleefdheid, een (zelf)kritische houding, in teamverband werken en verantwoordelijkheid opnemen staat hoog op onze lijst van doelstellingen.

In het vak bedrijfshuishoudkunde zetten we de theorie dan om in de praktijk. In samenwerking met een externe organisatie worden onze leerlingen in een levensecht kantoor geconfronteerd met offertes, orderbevestigingen, bestellingen, leveringen, facturen en creditnota's, maar ook met de uiteenlopende krachten en andere onvoorziene problemen.

Al deze problemen leiden tot een realistische administratie, dubbele boekhouding incluis. De kantoorsimulatie speelt zich gaandeweg af in een internationale context, waar het gebruik van Frans en Engels en een eerste "bescheiden" kennismaking met Europa zeker niet mogen ontbreken. Bovendien hanteren we daarbij de meest moderne kantoortechnieken en software, zoals ook heel wat echte bedrijven die dagelijks gebruiken.

Met deze praktijkgerichte kennis en vaardigheden komen we tegemoet aan de verzuchtingen van de bedrijfswereld die steeds technischer en complexer wordt. Onze leerlingen hebben daarbij een flinke troef in handen bij hun latere zoektocht naar een boeiende job.

1.Toelatingsvoorwaarden

Voor het eerste leerjaar van de tweede graad: met vrucht een tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben. Voor het tweede leerjaar van de tweede graad: met vrucht het eerste leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

2.Inhoud

Kennismaking met de eigenheden van de verkoops- en administratieve sector, zonder dat specialisatie wordt nagestreefd. Nadruk wordt tevens gelegd op praktische talenkennis.

3de graad TSO Handel

Na het succesvol beëindigen van de tweede graad TSO handel vormt de derde graad een logisch vervolg. In 5 en 6 handel wordt nog verder ingegaan op handelsvakken, boekhouden en informatica. De leerlingen behalen na het zesde leerjaar een getuigschrift secundair onderwijs en kunnen hiermee terecht op de handelsmarkt. Wil je nog verder studeren, dan kan je nog alle richtingen uit in het hoger- of universitair onderwijs.De afgestudeerden kunnen ook nog een getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen, om later als zelfstandig ondernemer carrière te maken.

1.Toelatingsvoorwaarden

Voor het eerste leerjaar van de derde graad: met vrucht een tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben. Voor het tweede leerjaar van de derde graad: met vrucht het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs in dezelfde of in een overeenstemmende studierichting gevolgd hebben.

2.Inhoud

Opleiding tot praktisch kantoorbediende: klasseren, telefoneren, postbehandeling, onthaal, boekhoudpraktijken, dactylografie (met notie van tekstverwerking).

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: