Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Moderne Wetenschappen

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Kenmerkend voor alle studierichtingen in het aso is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In deze opleiding ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

1.Toelatingsvoorwaarden

Met vrucht het eerste leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

2.Inhoud

Het grootste gedeelte van de lessen wordt besteed aan verruiming van de leerstof van het 1e leerjaar met bijkomende aandacht voor enkele specifieke vakken.