Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Verzorging

Over deze studierichting

3e graad - bso

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht. Je leert:

  • omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.
  • aandacht krijgen voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen.
  • observeren, rapporteren, en het samenwerken met andere verzorgenden.
  • over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
  • kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.
  • de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip).

1.Toelatingsvoorwaarden

Voor het eerste leerjaar van de derde graad: met vrucht een tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

Voor het tweede leerjaar van de derde graad: met vrucht het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs in dezelfde of in een overeenstemmende studierichting gevolgd hebben.

2.Inhoud

Er wordt verder gewerkt aan je technische en sociale competenties . Je leert werken voor en met zorgvragers met specifieke behoeften.Tijdens je stages in de bejaardenzorg kan je je verworven kennis en vaardigheden testen aan de werkelijkheid.

5BVER (1e leerjaar, 3e gr. Verzorging)

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: