Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Rapport 1 vrijdag 30 oktober 2020

Op vrijdag 30/10/2020 krijgen de leerlingen hun rapport van de klastitularis. Er zal dit keer geen fysiek oudercontact mogelijk zijn omwille van de coronamaatregelen.