Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Schoolreglement

In het Stedelijk Lyceum Lakbors is het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen niet gewoon maar een lege ballon.

Ons hele schoolteam doet elke dag, het hele schooljaar lang, zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt en dat alle leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en uiteindelijk kunnen verzilveren met een getuigschrift of diploma.

Samenleven met zoveel mensen lukt natuurlijk alleen als iedereen zich houdt aan dezelfde respectcode ...

>Medemensen | Culturen | Onszelf | Regels en afspraken | Materiele zaken | En ...

... onze medemensen

We gaan op een correcte, open en vriendelijke manier met anderen om, zowel op als buiten de school.

PESTEN? NEEN!

AGRESSIE? NEEN!

BUURTOVERLAST? NEEN!

... culturen.

RACISME? NEEN!

... onszelf.

DRUGS? NEEN!

ALCOHOL? NEEN!

... regels en afspraken

Dat betekent: op tijd komen, aanwezig zijn, al het nodige materiaal bij je hebben, toetsen voorbereiden, taken maken die je tijdig inlevert, verzorgd (Nederlands) taalgebruik en verzorgde kledij.

SPIJBELEN? NEEN!

TE LAAT KOMEN? NEEN!

...materiële zaken

Dat betekent: op een correcte manier omgaan met de infrastructuur van de school, je eigen materiaal en dat van anderen.

VANDALISME? NEEN!

DIEFSTAL? NEEN!

... En ...

Het Stedelijk Lyceum Lakbors-schoolteam ziet het als een zeer belangrijke taak om iedereen die de respectcode volgt écht gelijke onderwijskansen te bieden :

  • Portfolio, Seminarie, projecten, stages en geïntegreerde proeven: samen aan de slag om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen
  • Remedial teaching: individuele stappenplannen voor leerlingen met leer- en/of taalachterstand.
  • Studiekeuze- en loopbaanbegeleiding
  • Een gezonde geest in een gezond lichaam: vrijetijdsbegeleiding, sport op school, gezonde voeding, aandacht voor het milieu.

Loopt het dan toch eens een keertje fout, dan staan de leerlingenbegeleiders en het CLB voor je klaar!

Voor het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Secundair Onderwijs kan je steeds terecht op de website!

Klik hieronder voor het intern schoolreglement van het Stedelijk Lyceum Lakbors