Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

1ste jaren - project STEM-atelier - 1

1ste jaren - missie naar Mars
14 januari 2021
Het maken van een raket - missie naar Mars