Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

1ste jaren - project STEM-atelier - 2

1A-1B
29 januari 2021
De leerlingen van 1A en 1B maakten tijdens de lessen STEM-atelier een "dome".