Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

6V / Bezoek Fort van Breendonk

6V
7 februari 2020
De leerlingen bezochten voor de lessen PAV het Fort van Breendonk