Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Praktisch

MOMENTEEL ENKEL ONLINE INSCHRIJVINGEN MOGELIJK

 

Het inschrijven is een belangrijk aspect binnen de school. We gaan elke lerende binnen de juiste studierichting oriënteren n.a.v. de toelatingsvoorwaarden en competenties van de leerling. Door een correcte en optimale opleiding/begeleiding kunnen we de slaagkansen van de leerling verhogen binnen zijn leertraject.

Neem eerst contact op met de school voor een afspraak 03/285 94 00

De leerling moet steeds vergezeld worden door een ouder/voogd.

Mee te brengen bij een inschrijving
* identiteitskaart van de ouder(s) of iemand die de ouderlijke macht uitoefent.

* identiteitskaart leerling

* als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

* een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.

* getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.

* €150 en €200 voor de RK-afdeling voorschot op de schoolrekening (bancontact aanwezig)