Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Praktisch

Het inschrijven is een belangrijk aspect binnen de school. We gaan elke lerende binnen de juiste studierichting oriënteren n.a.v. de toelatingsvoorwaarden en competenties van de leerling . Door een correcte en optimale opleiding/begeleiding kunnen we de slaagkansen van de leerling verhogen binnen zijn leertraject.

Elke lerende die houder is van een getuigschrift van het basisonderwijs of  de leeftijd van 12 jaar bereikt uiterlijk op 31/12 volgend op de aanvang van het schooljaar kan worden ingeschreven  rekening houdende met de behaalde resultaten van het voorbije schooljaar en de bijhorende toelatingsvoorwaarden.

Vanaf begin maart kan er worden ingeschreven voor het volgend schooljaar voor het eerste leerjaar. Bij deze inschrijving noteren we naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, het leerjaar  met vermelding van de richting en de keuze voor het levensbeschouwend vak dat de leerling zal volgen.
Broers en zussen van leerlingen die reeds op onze school zitten, kunnen worden ingeschreven vanaf begin januari voor het komende schooljaar. Zij krijgen hierbij voorrang op andere inschrijvingen.

Bij een definitieve inschrijving wordt er nagekeken of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
Wanneer er wordt geconstateerd dat deze niet voldoen, moeten we nagaan welke leerjaar, richting en/of onderwijsvorm deze leerling kan worden aangeboden, al dan niet binnen onze school.

Mee te nemen om in te schrijven:

o Identiteitskaart
o SIS-kaart
o Identiteitskaart van de ouder(s) of iemand die de ouderlijke macht uitoefent.

Wanneer inschrijven?

Inschrijven tijdens het schooljaar kan elke dag van 09.00 uur tot 16.00 uur (op woensdag tot 12.00 uur) op Vestiging Harmonie.

Liefst vooraf telefoneren voor een afspraak: 03/285 94 00