Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Leefgroepenwerking

Vanaf schooljaar 2018-2019!
 

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd in het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongeren die in een problematische opvoedingssituatie terecht gekomen zijn of in het begeleiden van mensen met een beperking? Heb je respect voor de eigenheid van ieder individu en kan je goed in een team werken?

Dan is de Se-n-Se leefgroepenwerking een studierichting voor jou!

Praktijkervaring via projecten en stages maakt deel uit van deze competentiegerichte opleiding.

Na het volgen van deze opleiding behaal je het getuigschrift van opvoeder-begeleider klasse 2A en kan je meteen  aan de slag. Je hebt ook een stevige basis gelegd om eventueel verder te studeren in het hoger onderwijs.
 

Wat leer je in deze opleiding?

Ortho-agogiek

Je bestudeert verschillende doelgroepen en hun hulpvraag. Je leert de hulpvraag en je ondersteunend handelen te situeren binnen een ortho(ped)agogische benadering.
 

Ortho-agogische technieken

Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende contexten en gaat op een respectvolle manier om met cliënten die probleemgedrag stellen. Je leert emancipatorisch, planmatig en doelgericht werken. Een reflecterende basishouding staat daarbij centraal.
 

Psychopedagogiek

Vanuit een ontwikkelingspsychologische benadering stem je je handelen af op de noden en behoeften van een cliënt. Je leert door middel van opvoedingsmiddelen en methoden de persoonlijke ontwikkeling en autonomie van de cliënt te bevorderen.
 

Beroepsorganisatie

Je leert organisaties en personen situeren binnen de ortho(ped)agogische sector en je handelen afstemmen op de visie en missie van een organisatie.
 

Leefgroepmanagement

Je leert als opvoeder/begeleider het huishouden runnen op een veilige en hygiënische manier en betrekt hierbij de cliënt. Je spoort vanuit je voorbeeldfunctie cliënten aan om ergonomisch, economisch en milieubewust te werken.
 

Expressie

(bewegingsexpressie/beeldende expressie) Je gaat actief op zoek naar een gevarieerd aanbod van dag- en vrijetijdsbesteding in functie van de noden en interesses van de doelgroep. De activiteiten en expressievormen spelen perfect in op de ondersteuningsvraag van de cliënt.
 

Verzorging

De zelfredzaamheid van de cliënten staat centraal. Je leert ondersteuning te bieden bij hygiënische zorgen, maaltijdbegeleiding en nachtrust zodat de verzorging als een aangenaam en individueel moment wordt ervaren.
 

Nederlands

Je communiceert en rapporteert op een gepaste manier binnen een multidisciplinair team en met derden in een ortho(ped)agogische setting. Je leert verschillende vergadertechnieken toepassen.
 

Stage

Je bent bereid om je eigen handelen in vraag te stellen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, zodat je handelen steeds evolueert en je je visie op het gehele opvoedings-en begeleidingsproces kan bijsturen.

Je doet blokstages waarbij de mogelijkheid bestaat om 3 weken begeleide stage te lopen in het buitenland.
 

Supervisie

Je reflecteert over je eigen handelen en stuurt bij waar nodig. Je gaat gepast om met het krijgen van feedback. Je zoekt voortdurend manieren om je mogelijkheden te benutten en je werkpunten te verbeteren. Je schat de realisatie van vooropgestelde persoonlijke doelen kritisch in, onder andere door leerervaringen met medeleerlingen te analyseren.
 

Lichaamsbeweging/Mindfulness/Yoga

Je neemt deel aan onderbouwde lichaamsoefeningen en aandachtstraining die je niet alleen beter leren omgaan met stress maar ook je creativiteit stimuleren en je communicatie verbeteren.