Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In het 1e jaar in de A-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

  • Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven.
  • Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.
  • Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s, of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.

Na de A-stroom kan je een studierichting in aso, bso, tso of kso kiezen.

Met het getuigschrift basisonderwijs ga je naar 1A.

In de basisvorming krijg je 27u algemene vakken.

Het differentiatiegedeelte bestaat uit 5u om te versterken en/of verdiepen, afhankelijk van je noden.

Het verkennen van verschillende studierichtingen doe je tijdens projectweken, zodat je je talenten kan ontdekken en beter kan kiezen.  

Versterken/verdiepen

In het TAAL-atelier en  STEM-atelier krijg je de kans om te versterken (remediëren) of te verdiepen (uitbreiden), afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt. Ook leren leren komt hier aan bod.

Verkennen

3 keer per jaar organiseren we een projectweek, waarin je kennis maakt met verschillende studiedomeinen. Je leert je talenten ontdekken in het kader van Plan je toekomst.

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: