Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

2A - STEM-Wetenschappen

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

De studierichting STEM-Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

Je wil graag weten hoe alles werkt. Je bent sterk in wiskunde en je hebt originele ideeën die je wilt omzetten in technische constructies en realisaties. Je hebt interesse voor mechanica, elektriciteit en wetenschappen, want wetenschappelijk werken is jouw ding.

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In de A-stroom van het 2e jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.

In de basisvorming krijg je 25u algemene vakken.

Het differentiatiegedeelte bestaat uit 2u VVV (versterken,verdiepen, verkennen). 

5u STEM-wetenschappen - In deze basisoptie ligt het accent op techniek en wetenschappen: de vakken techniek en wetenschappen uit de basisvorming worden uitgebreid met extra lesuren techniek en wetenschappelijk werk.