Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Biotechnologische Wetenschappen (Horeca & Voeding)

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - tso

In de studierichting Biotechnologische wetenschappen binnen het domein Horeca & Voeding krijg je een brede wetenschappelijke opleiding. Een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) wordt gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de voedingsindustrie.

De algemene vakken worden aangevuld met toegepaste wetenschapslessen waarbij je de rol van biotechnologie binnen de voedingsindustrie bekijkt. Je bestudeert alle stappen in het proces van voedselverwerking.

Je leert hoe de voedingsindustrie werkt, hoe grondstoffen worden verwerkt tot voedingsproducten. Je begrijpt het belang van voedselveiligheid en - controle. Je hebt inzicht in de verwerking van eten.
Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.
Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

In de studierichting Biotechnologische wetenschappen binnen het domein Voeding en horeca krijg je een brede wetenschappelijke opleiding. Een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) wordt gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de voedingsindustrie.

De algemene vakken worden aangevuld met toegepaste wetenschapslessen waarbij je de rol van biotechnologie binnen de voedingsindustrie bekijkt. Je bestudeert alle stappen in het proces van voedselverwerking.

Je leert hoe de voedingsindustrie werkt, hoe grondstoffen worden verwerkt tot voedingsproducten. Je begrijpt het belang van voedselveiligheid en -controle. Je hebt inzicht in de verwerking van eten.
Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.
Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

In het vak atelier-VVV krijg je de kans om te verkennen, te versterken (remediëren) of te verdiepen (uitbreiden), afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.

Ook leren leren  komt hier aan bod.

Via projecten leer je je eigen studiegebied maar ook jezelf beter kennen en wordt er gewerkt aan actief burgerschap.  Ook artistieke vorming, ICT en economie worden hier aangeboden.