Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Over deze studierichting

3e graad - tso

Je leert sociaal en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens op fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel) vlak. Ze omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica). In de praktijklessen en stages in bijvoorbeeld het kleuteronderwijs of woonzorgcentra oefen je vaardigheden en kennis.

De studierichting bereidt je voor op hogere studies binnen de gezondheids- en welzijnssector en de sociale sector. De studierichting heeft dus geen onmiddellijk beroepsvoorbereidend karakter, maar brengt je in contact met deze sectoren, zodat je een doordachte studiekeuze in het hoger onderwijs kan maken binnen de studiegebieden: Gezondheidszorg, Sociaal-agogisch werk, Verpleegkunde, Toegepaste psychologie,…  

Deze studie richt zich op de omgang met de mens op fysiek, psychisch en sociaal vlak.In de vakken opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica) verwerf je wetenschappelijke kennis en worden sociale en zorgende vaardigheden geoefend.

Je leert op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderzoek te verrichten: informatie verzamelen, ordenen, verwerken en rapporteren.

Daarnaast wordt in het vak project rond competenties, vaardigheden en attitudes gewerkt die van pas komen in de gezondheids- en welzijnssector zoals communicatie , presenteren, kritische (zelf-)reflectie, functioneren in een team…

Je doet 1 periode van 1 week stage in het vijfde jaar en 2 periodes van 2 en 3 weken in het zesde jaar, met de mogelijkheid van een buitenlandse stage in de tweede periode (Erasmus+ stage). Mogelijke stageplaatsen zijn een kleuterschool, lagere school, school voor buitengewoon onderwijs, voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking, woonzorgcentrum, … Doel van de stage is vooral je leren kennismaken met het werkmilieu en verschillende beroepen, je de sfeer en het werkritme laten ervaren en je gepast leren gedragen in het werkmilieu.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: