Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Over deze studierichting

3e graad - tso

In de derde graad wordt de nodige theoretische kennis aangereikt maar attitudes en vaardigheden, zoals inlevingsvermogen, openheid, sociaal betrokkenheid en discretie zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar stages in de meest diverse voorzieningen die later het beroepenveld zullen uitmaken: multifunctionele centra, voorzieningen voor personen met een beperking en buitengewoon onderwijs.

Je leert:

  • mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, sociaal of meervoudige beperking begeleiden. Je vertrekt hierbij van de overtuiging dat ze heel wat mogelijkheden hebben tot (persoonlijkheids)ontplooiing.
  • werken in team en met groepen.
  • de noden, behoeften en eigenschappen van de mens in de verschillende fasen van het leven kennen.
  • over EHBO, hygiëne en de zorg voor het comfort van de zorgvrager.
  • met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen.
  • over de verschillende types beperkingen en hun problemen. De oorzaken, de begeleiding en de mogelijke behandeling worden bekeken.
  • samenwerken, observeren, vergaderen en rapporteren.
  • over de wetgeving van bijzondere jeugdbijstand.
  • over de bouw en werking van het menselijk lichaam.

De richting Opvoeder-begeleider heeft een dubbele einddoelstelling. De richting is een goede basis om verder te studeren in de richting onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs), de sociale sector (o.a. orthopedagogiek, toegepaste jeugdcriminologie en maatschappelijk assistent) en de zorgsector (o.a. vroedkunde). Daarnaast bereidt de richting je ook voor op de arbeidsmarkt om aan de slag te kunnen gaan als opvoeder A2.

Je krijgt naast een algemene basisvorming een beroepsspecifieke vorming in de vakken

-       opvoedkunde (Participatie in de arbeidswereld, orthopedagogiek, sociale en communicatieve vaardigheden, psychologie/pedagogiek en orthopedagogische methodieken)

-       verzorging (theorie en praktijk)

-       expressie

-       toegepaste wetenschappen

In de vakken verwerf je theoretische kennis en inzichten en worden pedagogische, sociale en communicatieve, expressieve en verzorgende vaardigheden geoefend. Daarnaast staan het ontwikkelen van studiecompetenties via projectwerking en beroepscompetenties via stages centraal in de opleiding.

Je doet 1 periode van 4 weken stage in het vijfde jaar en 2 periodes van 4 weken in het zesde jaar, met de mogelijkheid van een buitenlandse stage in de tweede periode (Erasmus+ stage). Mogelijke stageplaatsen zijn een kleuterschool, lagere school, school voor buitengewoon onderwijs, voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking, voorziening voor volwassenen met een verworven motorische beperking, maatwerkbedrijf, zorgboerderij, woonzorgcentrum, … Doel van de stage is onder meer het ontwikkelen van beroepsgerichte attitudes, probleemoplossend kunnen handelen, pedagogisch kunnen optreden t.o.v. een individuele deelnemer en een groep en kunnen functioneren in een team.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: