Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Sociale en Technische Wetenschappen

Over deze studierichting

3e graad - tso

Je wordt gevormd op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. Je leert:

  • hoe de mens functioneert in de samenleving.
  • sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.
  • instaan voor de materiële ondersteuning.

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.

Je wordt gevormd op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. Je leert:

Hoe de mens functioneert in de samenleving.
Sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.
Instaan voor de materiële ondersteuning.
Je eigen werk plannen en organiseren op een veilige en efficiënte manier.
Probleemoplossend werken (technisch proces).

Heb je een brede belangstelling voor sociale wetenschappen, en ook voor natuurwetenschappen en voeding? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je gaat op verkenning naar de wisselwerking tussen mens, voeding, maatschappij, milieu en techniek. Hierbij staat de mens steeds centraal. In de richting sociale en technische wetenschappen gaat er veel aandacht naar theorie en technische kennis en vaardigheden.

Mogelijks kan je in het 6de deelnemen aan een buitenlandse stage (Erasmus+).

De studierichting bereidt je voor op hogere studies, en dus niet onmiddellijk op een beroep.