Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Partners

Meer dan ooit beseffen we dat onderwijs niet op zichzelf staat, maar zich verhoudt tot de brede maatschappij. De reële wereld vormt een belangrijk uitgangspunt.
Daarom vinden we het als school belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wereld.

Onze slogan is ‘samen met elk talent investeren in de toekomst’.

“Samen” is ruim op te vatten :

 • als leerkrachten samen,
 • samen met de leerlingen, maar ook
 • met heel wat andere organisaties.

De samenwerking met de andere organisaties komt de werking van de school ten goede, zowel bij de instroom , bij de werking zelf als bij de uitstroom.

Samenwerking als organisatie is onontbeerlijk om:

 • strategische doelen te bereiken
 • open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden te vormen
 • talenten kansen te geven
 • het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen

Samenwerking met andere scholen secundair onderwijs

Vanuit de divisie worden een aantal samenwerking gestructureerd aangeboden, andere zijn afhankelijk van het doel (zie verder bij werking).
Samenwerkingsdoelen zijn:

 • betere afstemming van de verschillende opleidingen
 • gelijkvormigheid
 • werkplekleren met andere scholen mogelijk maken
 • betere communicatie onderling
 • instroom – uitstroom optimaliseren
 • gegevens uitwisselen
 • voorstelling van de school en opleiding
 • feedback vragen via voorstelling van eigen werking
 • gezamenlijk ontwikkelen van processen, stappenplannen, evaluaties, …
 • benchmarking
 • up-to-date blijven met vernieuwingen
 • ….

(Voorbeeld: samenwerken voor module Technologische opvoeding met Stedelijk Lyceum Zuid, samenwerking met Stedelijk Lyceum Deurne voor competentiegericht evalueren,…)

Samenwerking met oud-leerlingen

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • peilen naar de hiaten of zwakke schakels in de opleiding
 • bevragen nieuwe evoluties uit het werkveld en eventueel integreren in het opleidingsprogramma
 • feedback vragen over nieuwe projecten en/of evoluties in de opleiding
 • actieve medewerking aan projecten

Zie strategisch beleidsplan: nog gestructureerd gaan uitwerken
Momenteel verloopt dit occasioneel op de oud-leerlingen avond of via specifieke stageplaatsen

Samenwerking met het OVSG

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • niveau gebonden klantendienst met name juridische, pedagogische en school- organisatorische dienstverlening en ondersteuning
 • belangenbehartiging
 • vorming en nascholing

Samenwerking met RTC 

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Materiaaluitwisseling en ondersteuning infrastructuur
 • Ervaringen uitwisselen met andere scholen binnen één discipline (vb verschillende hotelscholen samen)
 • Bespreken van knelpunten
 • Mogelijkheden i.v.m. leerlingenstages en bedrijfsstages
 • Nascholing voor leerkrachten (initiatie, kennis- en studiedagen)

Afhankelijk van opleiding tot opleiding is de samenwerking meer of minder sterk uitgebouwd. Opleidingen die vaak met RTC samen werken zijn Restaurant-Keuken.

Samenwerking met Horecaconvenant

 • Samenwerkingsdoelen zijn:
 • Navormingen
 • Cursussen: voedselveiligheid

Samenwerking met lagere scholen en kleuterscholen

Er wordt samengewerkt met verschillende scholen lager onderwijs en kleuteronderwijs om competenties in te oefenen of projectmatig te werken. (Bijvoorbeeld project hygiëne met lagere school, project koken met lagere school)
Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Werkplekleren
 • Inoefenen competenties
 • Levensecht leren
 • Voor de lagere school: horizonverruiming en schoolloopbaanbegeleiding

Verder verzorgen we als school verschillende info momenten in verschillende basis scholen in de buurt waarbij de school en de werking kort worden toegelicht. De school onthaalt ook heel wat leerlingen uit de basisscholen die naar de werking komen kijken en een halve dagen mee draaien binnen een gekozen opleiding (bv binnen de werking restaurant-keuken,…)

Samenwerking met Artesis Hogeschool, voor de opleiding Opvoeder-Begeleider (Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • betere afstemming van de opleiding;
 • efficiëntere doorstroming van het secundair naar de professionele bachelor opleiding orthopedagogie
 • betere communicatie onderling
 • instroom – uitstroom optimaliseren door specifieke vrijstellingen mogelijk te maken voor een aantal vooraf bepaalde studiepunten
 • inspelen op de sterktes van de leerlingen die reeds een vooropleiding hebben, terzelfdertijd versterken van de leerlingen uit TSO die de professionele bachelor hebben aangevat

Samenwerking met de eigen HBO5 verpleegkunde, voor de opleiding Zorgkunde

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Werkplekleren
 • Inoefenen competenties
 • Levensecht leren

Samenwerking met buurtoverleg

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Overlast voor de buurt van de school bespreekbaar maken en gericht aanpakken

Protocolovereenkomst

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Snelle aanpak van problemen door leerlingen veroorzaakt

Samenwerking met Epos

Samenwerkingsdoelen zijn:

 • Studenten doen buitenlandse ervaring op
 • Financiële middelen genereren om buitenlandse stages te kunnen genereren (Erasmus+ stage)
 • ERASMUS+ VET CHARTER houder