Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Visie en aanpak

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumlamoriniere/wie-zijn-wij-1

Onze school is een plek waar elke jongere - met interesse voor Voeding & Horeca of Maatschappij & Welzijn - zichzelf kan zijn. Anderstalige nieuwkomers krijgen in onze OKAN-afdeling een taalbad en doorstroomtraject op maat. We gaan voor groeikansen en kwaliteit, en de nodige leerzorg op maat in een gezonde leeromgeving.