Dagindeling

Dagindeling:

07.55u

schoolpoort gaat open

08.20u - 09.10u

1ste lesuur

09.10u - 10.00u

2de lesuur

Pauze

 

10.15u - 11.05u

3de lesuur

11.05u - 11.55u

4de lesuur

Middagpauze

 

12.45u

Schoolpoort gaat open
13.00u - 13.50u

5de lesuur

13.50u - 14.40u

6de lesuur

Pauze

 

14.55u - 15.45u

7de lesuur

15.45u - 16.35u

naschoolse activiteit / bijles / huiswerkklas

Opgelet! Tussen 11.55 u en 12.45 u blijven de schoolpoorten gesloten. Als je tijdens de middagpauze bijwerklessen of inhaaltoetsen hebt, dan blijf je ook op school eten.