Inschrijven

Inschrijven voor dit schooljaar 2022-2023

Wil je je inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school, het secretariaat helpt je graag verder. 

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad?
Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem. Alle secundaire scholen in Antwerpen werken daarvoor met ‘Meld je aan’.

STAP 1: Meld je kind aan

Tussen 27 maart 2023 (vanaf 9:30u) en vrijdag 21 april 2023 (tot 17:00u), ook als je kind recht heeft op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen.

Hoe doe je dit? 

Surf naar meldjeaansecundair.antwerpen.be en klik op ‘het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.

Kies een gebruikersnaam en paswoord voor het aanmelden van je kind. Bewaar de gebruikersnaam en het paswoord goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken, aanpassen (tot 21 april om 17u) en het resultaat van de aanmelding wil bekijken. 

Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en een e-mailadres dat je actief gebruikt. Heeft je kind recht op voorrang in één van de gekozen scholen? Duid dit zeker aan.  

Maak een lijst met voorkeurscholen. Kies zoveel scholen als je wil. Het systeem geeft je kind altijd de hoogst mogelijke voorkeur. Het is dus belangrijk om de scholen ook in de juiste volgorde te zetten. De school die jullie het liefst willen, zet je op 1. Jullie tweede keuze op 2, ... 

STAP 2: Je krijgt een e-mail

Op donderdag 11 mei krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op het meld-je-aan platform. Daarin staat of je je kind kan inschrijven, en in welke school. Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je ook een brief. Ontving je geen e-mail deze dag? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

STAP 3: Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt. 

Wanneer? Tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni 2023. 

Contacteer hiervoor de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven. 
Opgelet: als je niet inschrijft tijdens deze periode, vervalt je ticket.

Wat als je enkel een bericht krijgt dat je kind op de wachtlijst staat?

Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Geef daarom zeker een correct telefoonnummer en eventueel e-mailadres op.

Vanaf vrijdag 12 mei 2023 om 12u vind je op meldjeaansecundair.antwerpen.be ook in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 16 mei 2023 om 9u.

Inschrijven voor het 2e jaar in schooljaar 2023-2024

Vanaf de eerste zaterdag na de paasvakantie kunnen scholen starten met inschrijvingen voor de hogere jaren. Een exacte startdatum varieert per school, contacteer daarom best het secretariaat vooraleer je langskomt. ​Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven: 

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.