Inschrijven

Inschrijven voor dit schooljaar 2021-2022
Wil je je inschrijven in de loop van het schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023
Aanmelden voor het eerste jaar van het secundair onderwijs gebeurt via het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze. De aanmeldprocedure liep tem 29/03/22 17u. Als je vergeten bent om je aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. Die start 25 april vanaf 9 uur. Contacteer hiervoor altijd de school. 

Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat.  

Inschrijven in het tweede jaar
Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 voor een studierichting van het 2e jaar? Dan kan je vanaf maandag 25 april 2022 fysiek inschrijven bij ons op school.
Adres: Lange Beeldekensstraat 264, 2060 Antwerpen 

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.
  • Het ingevulde inschrijvingsformulier dat je hieronder kan downloaden.