Visie en missie + de zorglijn

Visie

Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens heeft als kernopdracht het individueel begeleiden van jongeren naar volwassenheid met erkenning van hun talenten en passies.
In een Brede leer- en leefomgeving worden de leerlingen op creatieve en innovatieve wijze gestimuleerd om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.
De school voert pluralisme, respect, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidszin en solidariteit hoog in het vaandel.

Missie en strategieën

Het pedagogisch project van de school sluit aan bij het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het pedagogisch project is geïnspireerd door de Universele Rechten van de Mens en van het Kinderrechtenverdrag. Inspelend op de grootstedelijke context focust het Stedelijk Onderwijs Antwerpen op de optimale ontplooiingskansen voor elk individu.
Niemand uit beeld, iedereen in beeld!
Deze missie kadert binnen het Brede School project Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens. Dit project zorgt voor een stimulerende leeromgeving waarin de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en vakoverschrijdende einddoelen ruim aan bod komen.
De 5 peilers bestaan uit:

  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Carrièreplanner: de studieloopbaanbegeleiding voor alle leerlingen
  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Fair Play: het vrijetijdsproject voor de leerlingen zowel tijdens als na de schooluren.
  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Santé : het gezondheidsbeleid , zowel fysisch als psychisch.
  • Met de Beeldige Beeldekens op Pad: de leerlingen ICT vaardig te maken.
  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens over de Eindmeet: begeleiden van alle leerlingen om gekwalificeerd uit te stromen.

Het Brede School project Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens tracht eveneens de betrokkenheid van de ouders, via deze peilers, te vergroten door de maandelijkse Beeldige Babbel.

De zorglijn

Door de kleinschaligheid van de school trachten we alle leerlingen een warme en zorgzame omgeving te bieden. Een duidelijke structuur, waarin de leerlingen perfect hun grenzen kennen en kunnen aftasten, is nodig.

  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Zorgt: Een professionele en gerichte leerlingenbegeleiding tracht zoveel mogelijk preventief te werken door zich te focussen op de socio- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ook preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden behoort tot het takenpakket van alle leerkrachten en leerlingbegeleiders.
  • Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens evalueert. Elke vorm van evaluatie heeft als doel de leerling inzicht te laten verwerven in zijn competenties. Door voortdurende remediëring trachten we de leerlingen te ondersteunen, eventuele achterstanden weg te werken en een zo groot mogelijke leervordering te verkrijgen.

Periodiek worden de ouders op constructieve wijze geïnformeerd