Latijn in de Stedelijke basisscholen (bis)

Dit jaar trokken enkele van onze leerlingen van 5 Latijn naar de basisschool 'de Apenstaartjes'.

Daar gaven ze een lesje aan de leerlingen om he zo warm te maken voor dit boeiende vak;

Het werd een succes!