Onze school

Ingang Stedelijk Lyceum LinkeroeverHet Stedelijk Lyceum Linkeroever is een stedelijke secundaire school.
De school wil haar leerlingen op een professionele manier opleiden en begeleiden. Ze wil haar leerlingen opvoeden tot rechtvaardige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Het schoolteam voert pluralisme, respect, verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel en helpt de kennis, de vaardigheden en de kwaliteiten van haar leerlingen maximaal te ontwikkelen.
Samen werken we aan een positieve leer- en gedragshouding en zorgen we voor een maximale deelname van al onze leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten.
Stedelijk Lyceum Linkeroever wil in Antwerpen een aantrekkingspunt en een dynamische ontmoetingsplaats zijn.