Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

Je krijgt een ruime basisvorming van 28 uur algemene vakken aangevuld met vier uur keuzevakken.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Naast die ruime basisvorming volg je vier uur Verkennende Projecten, waarin je samen met je leerkracht verschillende beroepenvelden en interessedomeinen verkent. De focus ligt op cultuur, media, design, literatuur en kunst. Daarnaast krijg je een introductie Latijn. Zo kan je een doordachte studiekeuze maken in de tweede en derde graad.

Na de A-stroom kan je een studierichting in aso, bso, tso of kso kiezen.

Indien je vlot studeert en een ruime interesse hebt, dan kies je zeker voor deze optie. Tijdens de lessen Latijn kom je in contact met de klassieke cultuur en leer je authentieke Latijnse teksten lezen en kritisch te behandelen. De studie van het Latijn geeft je inzicht in de grammatica van het Nederlands en van de moderne vreemde talen. In alle vakken wordt de aangeboden leerstof extra uitgediept. In het tweede leerjaar krijg je ook twee uur wetenschappelijk werk. Na het tweede leerjaar kan je verder studeren in het ASO en opteren voor de studierichting Latijn of overschakelen naar een andere  studierichting.