Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In het 1e jaar in de A-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

  • Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven.
  • Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.
  • Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s, of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.

Na de A-stroom kan je een studierichting in aso, bso, tso of kso kiezen.

Indien je vlot studeert en een ruime interesse hebt, dan kies je zeker voor deze optie. Tijdens de lessen Latijn kom je in contact met de klassieke cultuur en leer je authentieke Latijnse teksten lezen en kritisch te behandelen. De studie van het Latijn geeft je inzicht in de grammatica van het Nederlands en van de moderne vreemde talen. In alle vakken wordt de aangeboden leerstof extra uitgediept. In het tweede leerjaar krijg je ook twee uur wetenschappelijk werk. Na het tweede leerjaar kan je verder studeren in het ASO en opteren voor de studierichting Latijn of overschakelen naar een andere  studierichting.

 

 

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: