Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen.

In 1B krijg je 27 uur basisvorming (algemene vakken). Daarnaast is er 5 uur keuzegedeelte. Als je slaagt in 1B krijg je een getuigschrift van de lagere school. Daarmee kan je overstappen naar het eerste jaar van de A-stroom als je resultaten heel knap zijn. Je kan ook verder gaan naar het tweede leerjaar van de B-stroom (BVL).

Heb je in de basisschool om een of andere  reden een leerachterstand opgelopen en/of ben je eerder geschikt voor een praktische opleiding, dan studeer je verder in de B-stroom. Je krijgt les in kleinere groepen en van een beperkt aantal leerkrachten. In het eerste leerjaar B maak je de brug naar het secundair onderwijs door een herhaling van vaardigheden uit het basisonderwijs. De leerkrachten gaan samen met jou aan de slag om je achterstand weg te werken en proberen je zoveel mogelijk vooruit te helpen. Tijdens de lessen PAV (Project Algemene Vakken) werk je vooral aan de basisvaardigheden voor Nederlands en wiskunde, maar maak je ook kennis met allerlei boeiende en nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen. In de lessen techniek ontwikkel je praktische vaardigheden. Je werkt tijdens de lessen dikwijls aan projecten en net zoals de leerlingen uit de A-stroom neem je deel aan de projectweek op school en ga je mee op zeeklassen.

Je kan facultatief bovenop je lessenpakket opteren voor 2 uur keuzesport. Je hebt de keuze tussen basketbal, dans, voetbal, handbal en zwemmen. De keuzesporten worden ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Slaag je in 1B dan behaal  je het getuigschrift basisonderwijs. Mits extra inspanning kan je dan overgaan naar het eerste leerjaar A. Of kiezen voor het  tweede beroepsvoorbereidend leerjaar waar je een basisrooster krijgt van 16 uur algemene vakken, aangevuld met 16 uur vakgebonden lessen in de beroepenvelden  Decoratie en Voeding & Verzorging. Onze leerlingen uit de B-stroom kunnen na het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar doorstromen naar andere scholen van het Stedelijk Secundair Onderwijs.